Екологічний стан лісів

Екологічний стан лісівСтан і динаміка лісового фонду дають можливість в цілому екологічний стан лісів лісгоспу на рік лісовпорядкування. Усі види господарської діяльності велися згідно чинних нормативних актів. Вони були направлені на підвищення якісного стану продуктивності лісів, збереження і підвищення їх захисних властивостей. Негативного впливу на навколишнє середовище господарська діяльність не спричинила.

В зоні розташування лісгоспу шкідливих виробництв, які би мали негативний вплив на стан лісових насаджень немає. Найбільшої шкоди лісовим насадженням завдають природні стихійні явища: вітровали, буреломи, сніголами та хвороби лісу.

Починаючи з 2005 року на території лісгоспу проводиться моніторинг лісів першого рівня. Щорічно спеціалістами ВО «Укрдержліспроект» ведеться спостереження за станом лісів на 2-ох ділянках моніторингу, місця яких визначені згідно розрахунків за спеціальними програмами, проведених спеціалістами УкрНДІЛГА, згідно «Методичних рекомендацій моніторингу лісів України першого рівня» (Харків 2001) на кожній ділянці визначалися ряд показників, найголовніші з яких дефоліація крони, дехромація крони, щільність крони, пошкодження облікових дерев. Зібрана інформація надсилалася в лабораторію моніторингу сертифікації лісів УкрНДІЛГА для систематизації, оцінки та аналізу.

Результати моніторингу систематизуються в цілому по лісах України і надсилаються в міжнародні установи згідно конвенції про транскордонне забруднення повітря.

Моніторинг лісів є складовою частиною державної системи моніторингу навколишнього природного середовища.