Кліматичні показники

tablytsya
За стрімкістю схили в гірській частині поділяються (у % від загальної гірської площі):
– пологі ( до 10 градусів) – 5,9%
– покаті (11-20 градусів) – 39,8%
– стрімкі (21-30 градусів на південних і 21-35 градусів на північних схилах) – 51,0%
– дуже стрімкі (понад 30 градусів на південних і 35 градусів на північних схилах) – 3,3%

Грунти в межах лісгоспуНайбільш розповсюдженими грунтами в межах лісгоспу є різновидності бурих лісових грунтів різного ступеню щебенисті та змитості.
В межах середногір я та низько гір я на крутосхилах під наметами букових та ялинових лісів в умовах прохолодного та вологого клімату на алювіально-делювальних продуктах вивітрювання флішу формуються бурі гірські лісові грунти. В залежності від ґрунтоутворюючої породи і процесів ґрунтоутворення вони діляться на темнобурі, світлобурі, дерново-буроземні.

Грунти характеризуються бурим забарвленням усього профілю аж до материнської породи, відсутністю морфологічних ознак опідзолювання, високою кислотністю. Характерна для цих грунтів невелика потужність грунтового профілю із значним включенням крихти пісчанників, аргілітів і алевролітів.
В межах пригребневої смуги і вершин головного хребта вище 1600 метрів над рівнем моря практично повністю переважають гірські торфино-буроземні грунти, що характеризуються невисокою потужністю грунтового профілю і містять у своєму складі значну кількість гумусу чорного та бурого кольору.

Ерозійні процеси на території лісгоспу не мають значного поширення і носять локальний характер. Грунти в межах лісгоспу
Спостерігаються ерозійні процеси в окремих випадках на суцільних зрубах, коли на 60-70% поверхні відсутня лісова підстилка і гумусовий перехідний горизонт. На таких зрубах плоскінний змив по волоках переходить в розмив глибоких промоїн.
Крім цього, лінійний розмив проявляється під час проливних дощів в долинах, на схилах при відсутності рослинності, особливо там, де схили гірських хребтів та річкові тераси складені м якими легкорозмиваючими породами (сланці, аргіліти, глини і т.п.).
В період весняних паводків і повеней під час липневих дощів спостерігається підмив берегів річок і потоків.