Основні галузі народного господарства

vidpochunok

Район розташування лісгоспу не відноситься до числа районів з розвинутою промисловістю і сільським господарством.

Провідною галуззю народного господарства можна вважати лісове господарство, а в останні роки – рекреаційно-оздоровча діяльність і туризм.

Переробкою деревини займається дільниця по відвантаженню та розробці деревини.

Основні  галузі народного господарства

Лісистість адміністративних районів, на території яких розташований лісгосп складає 75,2%. Ліси по території району розташовані відносно рівномірно по усій території.